O programa didáctico-cultural que se presenta nesta páxina está especialmente pensado e deseñado para que os participantes poidan achegarse a algúns dos aspectos máis significativos das culturas prehistóricas que se desenvolveron en Galicia. Un xeito de aproximación ao coñecemento que queremos que sexa lúdico e participativo á vez que didáctico e enriquecedor. Os contidos destes programa baséanse nos coñecementos antropolóxicos, arqueolóxicos e históricos que temos daquelas primeiras sociedades humanas do Neolítico, Calcolítico e Idade do bronce, aínda que adaptados ás diferentes idades dos participantes e buscando sempre unha vía dinámica, participativa e divertida de aprender e aprehender estes coñecementos.

As actividades están orientadas ao alumnado de todos os ciclos educativos, dende infantil ata bacharelato, incluíndo tamén ciclos de educación especial, formación profesional e educación de persoas adultas. E son de tres tipos: visitas guiadas, roteiros culturais pola contorna e obradoiros.

Máis información no noso programa didáctico.

Obxectivos didácticos

 • Achegarlles aos rapaces e ás rapazas o mundo da prehistoria galega

 • Espertar o interese do alumnado por descubrir e investigar na súa propia cultura e historia

 • Sensibilizar a mocidade sobre o valor e a importancia da conservación do patrimonio arqueolóxico, antropolóxico e natural

 • Fixar coñecementos culturais e históricos dun xeito práctico

 • Experimentar e vivenciar os acontecementos históricos tratados

 • Ofrecerlles ás/aos cativas/os unha forma de aprender lúdica e divertida

 • Desenvolver as capacidades artísticas

 • Traballar a concentración e a precisión

 • Fomentar o exercicio físico e as actividades na natureza

 • Promover a autosuficiencia e a confianza nas propias capacidades

 • Incentivar a imaxinación e a creatividade

 • Promocionar o uso da lingua galega

 • Favorecer a construción da propia identidade como membro dunha comunidade cultural e histórica

Datos de interese

Visitas guiadas:

Prezo: 150€ por grupo
Grupos: máximo 50 persoas

Obradoiros:

Prezo: 50€ por grupo
Grupos: máximo 15 persoas
Idade mínima: 5 anos

* Para reservar obradoiro é necesario facer visita guiada tamén.